08:16
03 december 2022

Samenwerking tussen overheden: democratisch (on)verantwoord?

Samenwerking tussen lokale en regionale overheden biedt vele kansen. Taken kunnen efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Voor grensoverschrijdende problemen kan het zelfs noodzakelijk zijn. Zoals de Raad voor het openbaar bestuur in 2015 al aankaartte, rijzen er wel vragen op het gebied van de democratische legitimiteit van dergelijke samenwerkingsverbanden. Dit probleem speelt ook bij gemeenten. Normaliter wordt de gemeentelijke koers ten aanzien van taken, zoals de zorg of het ophalen van huishoudelijk afval, bepaald door de gemeenteraad, waarna wethouders en ambtenaren aan de slag gaan. De verantwoordelijke wethouder kan daarna  – waar nodig –  ter verantwoording worden geroepen. Ook krijgen burgers de kans om door middel van verkiezingen hun zegje te doen over het gevoerde beleid.

Lees verder via LinkedIn/Willem A. Janssen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.