09:25
10 augustus 2022

Samenwerking & het aanbestedingsrecht: maatpak of wringt het jasje?

Wanneer lokale en regionale overheden willen samenwerken wordt het aanbestedingsrecht vaak als een obstakel gezien voor succesvolle samenwerking. In 2014 heeft de EU wetgever geprobeerd deze obstakels weg te nemen door de Europese aanbestedingsrichtlijnen te hervormen. De vraag is daarom: wringt het jasje nog steeds of is het inmiddels een maatpak geworden? Vanuit het aanbestedingsrecht bezien blijft het uitgangspunt gelden dat een individuele aanbestedende dienst, zoals een gemeente, provincie of waterschap, altijd een taak voor zichzelf of voor haar burgers mag organiseren. Het zogeheten ‘recht op zelfvoorziening’ zorgt ervoor dat een dergelijke uitvoering van taken buiten de reikwijdte van het aanbestedingsrecht valt. Een gemeente mag dus zelf schoonmaken of huishoudelijk afval ophalen.

Lees verder via LinkedIn/Willem A. Janssen, 
Lecturer & PhD Candidate I Public Procurement & EU law I PPRC I Utrecht University

Wetjes en Weetjes van lokaal bestuur, leer meer tijdens de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk’, start 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.