02:49
08 augustus 2022

Samen werken aan stedelijke veiligheid in City Deal

“Een nieuwe manier van samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.” Dat willen verschillende steden en ministeries bereiken met de ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad’. Platform31 levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten in deze City Deal.

In de ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad’ werken de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan veiligheid in de stad. Door vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen willen de steden en ministeries criminaliteit te voorkomen. Uitgangspunt is dat aandacht voor preventie leed voorkomt en maatschappelijke kosten bespaart. Deze City Deal zet in op nieuwe manieren om zorg en veiligheid met elkaar te verbinden en eerder hulp te bieden om afglijden naar criminaliteit te voorkomen.

Lees verder via platform31.nl

Meer leren over het verbinden van het sociale domein en het veiligheidsdomein? Kom naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ met Ira Helsloot, Hans Boutellier en Elke Devroe en een college over deze ‘positieve veiligheid’ door Marc Schuilenburg en Ronald van Steden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.