10:31
03 december 2022

Samen en dus niet alleen…..column door Bennie Beuvink

Samen en dus niet alleen…..column door Bennie Beuvink

Foto: CDA

Aan het eind van het jaar en als de dagen donker worden en er iets meer tijd is om na te denken over het afgelopen jaar en te kijken wat het nieuwe jaar gaat brengen, wil ik iets vertellen over de foto hierboven.

4 jaar geleden werd ik door een kennis gewezen op deze man die de politiek in wilde gaan. Niet langer aan de zijlijn staan maar actief meedoen en je beschikbaar stellen.
Ik kende hem niet maar zoals wel vaker gebeurd vond deze vriend dat het goed zou zijn, dat we elkaar zouden ontmoeten. En dat gebeurde. Ik was bij een speech waarin hij zich voorstelde om toe te treden als volksvertegenwoordiger. Je ziet ze wel op televisie maar je weet niet hoe en waarom men in de Tweede kamer wil als volksvertegenwoordiger.

Als lokale politieman weet je dat je je lokaal niet teveel met de politiek diende te bemoeien maar het was voor mij een eer om aanwezig te zijn. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat er bij komt kijken om dat te doen. Als je dit eervol doet dan heb je een zeer drukke baan. De kiezer bepaalt of je opnieuw in de kamer komt, wat in zijn geval niet gebeurde.

In de lokale politiek maakt men zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen en als lokale politieman heb je geen mening. De kiezer bepaalt straks wat vier jaar politiek gebracht heeft en waar we lokaal verder mee gaan. Dat is goed dat dit zo geregeld is.

Vandaag ben ik geweest bij een sporthal die de gemeente heeft ingericht om in dat stadsdeel gezamenlijk te schouwen wat er nodig is met oud en nieuw.
Wat is schouwen? Dat is kijken met elkaar om samen oud en nieuw te vieren. En dat doen we allemaal op een andere manier. Vandaag werd er gekeken of er mogelijk gevaarlijke situaties zijn die nog in goed overleg weggenomen kunnen worden. Afvalbakken demonteren, afvalcontainers weg, vuurwerk weg uit wijken ( politie) en de laatste drie dagen doen we dat met elkaar om de schade te beperken maar ook om gezamenlijk oud en nieuw te vieren.

Op de laatste dag zien we vaak het volgende bij ons in het stadsdeel. In sommige buurten zie je mensen gezellig op de juiste afstand bij elkaar komen om het jaar door te nemen. Ze staan rond een ton met daarin een vuurtje op bakstenen zodat het asfalt of de straatstenen niet beschadigd raken. Bij de bosrand zie je in Twente carbidbussen, een ritueel hoe we de kwade geesten verdrijven. Natuurlijk zien we jongens en meisjes die vuurwerk afsteken wat niet mag. En ook hoor je heel luide knallen die duiden op illegaal vuurwerk die voor overlast zorgen en gevaarlijk zijn.

Vandaag kwamen we met elkaar samen bij die sporthal om te kijken hoe we in deze tijd het beste kunnen optreden en handhaven. Met buurtbewoners die zagen dat we dicht bij waren en elke keer weer kijken wanneer we wel of niet optreden en hoe we dat doen.

Verderop in de wijk een fakkeloptocht die demonsteren tegen de coronamaatregelen en dat begeleid wordt door twee wijkagenten op afstand die ook aanwezig waren in die avond om toezicht te houden. Het verliep vredig en weer andere politiemensen waren bezig zwaar vuurwerk uit de wijk te halen en ze hebben daarbij iemand aangehouden vanwege de gevaarsetting voor andere mensen in die buurt. Kortom met bewoners en gemeentebestuur kunnen we gezamenlijk veel.

In Den Haag kunnen ze natuurlijk niet voor heel Nederland op wijkniveau bepalen wat nodig is maar de lokale politiemensen kunnen wel samen met burgers en bestuur bepalen wat nodig is in welk gebied en dat is iedere keer weer een afweging.

Ik heb bewondering voor Tweede Kamerleden die dat ook doen maar dan voor alle Nederlanders.

Ik hoop dat we met elkaar het volgende jaar een veilig 2022 tegemoet gaan.

Bennie Beuvink
Politieman te Enschede 2021

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.