04:34
05 maart 2024

RVS: voer Kinderrechtentoets in

RVS: voer Kinderrechtentoets in

Bij alle besluiten die kinderen treffen, moet het belang van het kind voorop staan, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Om de impact van nationaal of decentraal beleid op de rechten van kinderen in beeld te brengen, pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving voor de invoering van een Kinderrechtentoets. Dat schrijft het adviesorgaan in een rapport dat vandaag verschijnt. Deze toets moet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Bij alle maatregelen en besluiten die kinderen treffen, moet het belang van het kind voorop staan. Dat uitgangspunt is vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Hoewel Nederland dit verdrag heeft ondertekend, geeft de overheid nog onvoldoende invulling aan dit artikel, stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Het adviesorgaan roept het kabinet op om zorg te dragen voor ‘het daadwerkelijk, volledig en structureel borgen van de rechten en belangen van kinderen in relevante wetgeving en nationaal beleid.’

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *