12:56
04 december 2023

RVS: Creëer ontmoeting in buurten voor meer gezondheid

RVS: Creëer ontmoeting in buurten voor meer gezondheid

Het gaat bij een gezonde leefomgeving niet alleen om de fysieke kwaliteit, zoals schone lucht of beperkt geluid, maar er is ook ruimte voor ontmoeting nodig. Nu ouderen of mensen met een ziekte of beperking langer thuis wonen, is het van belang dat eenzaamheid wordt voorkomen. Dus benut de bouwopgave om socialere buurten te creëren. Dat is het gezamenlijke advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en het College van Rijksadviseurs (CRa) in het stuk ‘Ruimte maken voor Ontmoeting’. Op 6 september hebben zij het advies aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Het is nu urgent dat gezondheid en sociale kwaliteit beter worden meegenomen in beleidsafwegingen en ontwerpkeuzes. “De Juiste Zorg op de Juiste Plek komt vaak terug als overkoepelend motto van de beweging naar meer zorg en hulp thuis”, schrijven voorzitter Jet Bussemaker van de RVS en Rijksbouwmeester Floris Alkemade in het advies. “Er gaat veel beleidsaandacht naar het eerste deel daarvan: het organiseren van de Juiste Zorg. Veel minder aandacht is er voor het vormgeven van de Juiste Plek.”

Lees verder via skipr.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *