05:28
19 augustus 2022

Routeringsbesluit: risicobeheersing of rituele dans?

Degenen die geïnteresseerd zijn in het (spoor)vervoer van gevaarlijke stoffen zal het niet zijn ontgaan: Sharon Dijksma (de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu) heeft het afgelopen jaar al diverse keren ‘gedreigd’ met het instellen van het Routeringsbesluit, de meest verstrekkende en daarmee ultieme maatregel. Maar nu wordt het dan toch echt ‘menens.’ De voorbereiding van het besluit is in volle gang, en invoering ‘dreigt’ per 1 januari 2018. Ik zie hierin meer een rituele dans tussen Rijksoverheid en vervoersector (met gemeenten en veiligheidsregio’s als toeschouwers) dan een daadwerkelijke poging tot risicobeheersing.

Het Basisnet Spoor trad in werking op 1 april 2015. Hierin zijn risicoplafonds afgesproken (tussen ProRail en gemeentes en hun veiligheidsadviseur) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zodat het veiligheids-/risiconiveau voor omwonenden van het spoor acceptabel is/blijft. In 2015, 2016 en 2017 blijkt dat de risicoplafonds op diverse spoortrajecten (Bentheimroute en Brabantroute) worden overschreden. Nu werkt de staatssecretaris met de vervoersector aan een vrijwillig maatregelenpakket tegen deze overschrijdingen. De staatssecretaris heeft vertrouwen in deze aanpak, maar bereidt als stok achter de deur het Routeringsbesluit voor. Het verbieden van het transport van de brandbare gassen (stofcategorie A) en zeer giftige vloeistoffen (stofcategorie D4) op bepaalde trajecten moet gaan leiden tot het voldoen aan de risicoplafonds. Het is duidelijk dat het risico op genoemde tracés inderdaad zal afnemen. Als gevolg van dit verbod zullen deze stofcategorieën over andere spoortrajecten (of misschien wel minder) vervoerd worden, omdat verladers en vervoerders voor andere logistieke oplossingen kiezen.

Lees verder via gevaarlijkelading.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.