09:08
21 april 2024

Rotterdam zet SES-WOA scores wijken in bij beleid

Rotterdam zet SES-WOA scores wijken in bij beleid

De sociaaleconomische status van een wijk geeft een belangrijke indicatie hoe het met de wijkbewoners gaat. In de zogenaamde SES-WOA-scores van het CBS wordt deze status bepaald door de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens.

Deze zaken bepalen mede hoe mensen kunnen deelnemen in de samenleving. Rotterdam gebruikt de scores bij beleidstrajecten en gaat de harde cijfers met de beleving van de Rotterdammers verbinden.

Hoe gebruikt Rotterdam de SES-WOA-scores?
De gemeente Rotterdam gebruikt de scores om beleidstrajecten met onderzoek te voeden. De combinatie van welvaart, opleidingsniveau en arbeidspositie maakt het mogelijk om goede analyses te maken. Verschillen tussen wijken die sociaaleconomisch hoger of lager scoren worden zichtbaar, maar het is ook mogelijk vergelijkingen met andere steden te maken. De SES-WOA-data worden ook gekoppeld aan eigen data, om zo een geanonimiseerde analyse te maken in relatie tot gezondheid of sociale kwesties. Met de data komen scores per huishouden beschikbaar (binnen de kaders van de AVG en de voorwaarden van het CBS).

Lees verder via vng.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *