04:34
29 februari 2024

Rotterdam stopt met weren uitkeringsgerechtigden, is einde omstreden wet nabij?

Rotterdam stopt met weren uitkeringsgerechtigden, is einde omstreden wet nabij?

Mag je mensen met een uitkering of een politiedossier weren uit bepaalde wijken of straten? Negen steden in Nederland doen dat door toepassing van de zogenoemde Rotterdamwet. Die landelijke wet moet de leefbaarheid in kwetsbare wijken verbeteren, maar een gunstig effect van de wet is nooit aangetoond. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen speelt in Rotterdam, waar de wet bedacht is, de vraag of er een einde aan moet komen.

In 2006 voerde Rotterdam de wet in, maar na zestien jaar neemt de stad komende maand afscheid van het meest omstreden deel van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek: het weren van mensen met een uitkering uit bepaalde wijken of straten. Dit deel wordt vooralsnog niet verlengd. De PvdA, die de wet altijd steunde, wil nu ook af van de andere onderdelen van de wet en daarmee zou die op termijn uit Rotterdam kunnen verdwijnen.

Lees verder via nos.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *