05:30
07 december 2022

Rotterdam enthousiast over alcohol-enkelband

In Rotterdam is men lovend over de alcohol-enkelband, die daar sinds dit jaar bij wijze van proef wordt ingezet. Slaat de proef aan, dan wordt de alcohol-enkelband landelijk uitgerold. De proef vloeit voort uit de Wet middelenonderzoek geweldplegers, die sinds juli 2017 landelijk is ingevoerd. De proef met de alcohol-enkelband loopt ook in Gelderland en Overijssel. Reclasseringsmedewerker Leonie de Knegt in het Algemeen Dagblad: “Het is praktisch, met het oog op de urinecontroles waar de betrokkenen zo’n 2, 3 keer per week voor naar de reclassering moeten. Vooral voor mensen die werken. Die moeten er toch vrij voor nemen. Maar met de enkelband kunnen we degene met het alcoholverbod voortdurend monitoren.””Aan de andere kant, geven mensen die de enkelband dragen aan, zich bewuster te zijn geworden van alcoholgebruik en de gevolgen ervan voor hun omgeving”, reageert Officier van Justitie Hélène du Croix.

Lees verder via het CCV

Een omgevallen bouwkraan, rellen rond de komst van een AZC, een evenement dat vreselijk misloopt, dumping van drugsafval, radicalisering en terreurdreiging, migratieproblematiek, overlast, georganiseerde misdaad, uitgaansgeweld. De fysieke en sociale veiligheidsrisico’s in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners. Leer meer tijdens Colleges Veiligheid, recht en bestuur – 4 colleges over lokale veiligheid, georganiseerde door het Haags Congres Bureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.