05:16
29 februari 2024

Column Rotte appels

Geert Wilders voelt zich niet meer veilig nu blijkt dat er beveiligers in zijn omgeving informatie over hun werk hebben gelekt.
Faris K. is een politieman, die als beveiliger bij de DBB informatie zou hebben gelekt naar een criminele Marokkaanse organisatie. De rechter-commissaris concludeerde dat de verdachte geen informatie zou hebben gelekt naar een criminele organisatie, maar wel naar mensen in de privésfeer.
Faris K. heeft dus ‘slechts’ informatie over zijn werk gedeeld in de privésfeer. Was dat bij hem thuis, in een kroeg of op een feest? Binnen die sfeer kunnen zich net zo goed mensen bevinden die slechte bedoelingen hebben. Hij zorgt in elk geval voor een groot onbehagen onder politiemensen. Je zou maar jaren met zo’n collega hebben samengewerkt. Informatie over beveiliging van personen deel je alleen met je collega’s die daarover gaan.

Natuurlijk hoeft er niet direct een bedreiging voor de staat te zijn, maar het simpelweg schenden van je ambtsgeheim zou altijd moeten leiden tot disciplinaire maatregelen en/of vervolging. Om te suggereren dat het in de privésfeer lekken van informatie minder erg zou zijn, getuigt van grote naïviteit. Het zou te maken kunnen hebben met een doorgeschoten collegialiteit, een werkelijkheid waar geen consequenties worden verbonden aan disfunctioneren of waar cynisme openlijk mag bestaan. Michiel Princen, auteur van het boek De gekooide recherche omschreef dit als de ongeschreven regels binnen de familie.

Naïviteit kan ook de NP worden verweten. Zeker als de NP afziet van de reguliere huisbezoeken aan sollicitanten vanwege de belachelijke reden dat er teveel kilometers voor moeten worden afgelegd. Een huisbezoek is van cruciaal belang als je iets meer zicht wil krijgen op de loyaliteit en integriteit van een kandidaat politieagent. Details in huis of het gedrag van de sollicitant, diens directe omgeving en huisgenoten, kunnen aanleiding zijn om de sollicitatie extra kritisch te beoordelen. Van dit bezoek kan de start van een loopbaan bij de politie afhangen. Gedurende die carrière kan er altijd iets veranderen in een mensenleven. Het is zaak dat daar alert op wordt gereageerd en geanticipeerd.

Het wordt tijd dat de lekkages worden gedicht en er een afdoende screening plaatsvindt, niet alleen bij de eerste sollicitatie, maar ook een aantal keren gedurende de loopbaan. Helaas betekent dat niet dat er af en toe toch weer een rotte appel in de mand worden ontdekt. Dat is nu eenmaal van alle tijden.

N.B. Deze column verscheen in het bondsblad van de Nederlandse Politiebond (NPB), dePolitie van april 2017.

Bron: De Blauwe Diender

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *