01:15
22 maart 2023

Rollen in de energietransitie

Rollen in de energietransitie

Wat kun je, wat moet je doen, als openbaar bestuur in de energietransitie?
Grote maatschappelijke opgaven – zoals de zorg en de energievoorziening – kunnen beter aangepakt worden met technologie en digitalisering. Maar deze opgaven kunnen niet meer vanuit een organisatie opgelost worden. Intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke instellingen is een vereiste om iets te kunnen betekenen voor individuele burgers en om iets te kunnen betekenen voor de samenleving als geheel.

Het voorgaande is een citaat uit de Publiek Denken-special i-Overheid: oog voor de realiteit, dat vertrouwen uitspreekt in de technologie maar ook de organisatie van de rollen problematiseert. Het is een spagaat: leve de technologie, maar is het een oplossing? Die vraag houdt mij zeer bezig.
In de zorg zie je de vraagstukken rond de arbeidsmarkt, het verlies aan traditionele banen en het groeien van de nul-uren contracten en zzp-ers. In de energiewereld zie je rolopvattingen, die niet echt helpen en de ontwikkelingen remmen.

In dit verhaal wil ik het vooral hebben over de energietransitie en het denken in het publieke domein: als we daar niets aan doen, worden de volgende zomers snoeiheet en de wijn uit Nederland van topklasse.

Lees verder via platformoverheid.nl

Meer leren over opgavegericht (opgaven gestuurd) werken en slim sturen, in theorie en praktijk? Kom 20 juni naar het door het Haags Congres Bureau georganiseerde Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ met oa ing. Peter Struik MBA (Partners + Pröpper) prof. dr. Katrien Termeer (Wageningen University), Dr. Linze Schaap (Tilburg University), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), en Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *