10:17
15 augustus 2022

Roel in ’t Veld over groeiende schuldproblematiek: ‘VNG en anderen blijven verschrikkelijk in gebreke’

‘Een onbemind probleem’ heet de voorstudie die Roel in ’t Veld met anderen maakte naar de snelle groei van problematische schulden. In ’t Veld pleit voor de certificering van instellingen die zich bezig houden met schuldhulpverlening, een moratorium voor schuldenaars van onbepaalde duur en afschaffing van de voorrangspositie van de overheid als schuldeiser. ‘De overheid zelf is een voorname veroorzaker van schulden.’

Lees verder via Sociale Vraagstukken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.