06:25
20 mei 2022

Risico’s leefomgeving niet in één maat uit te drukken

Luchtverontreiniging, chemische stoffen, geluid en andere risico’s vanuit de leefomgeving zijn niet eenvoudig in één maat uit te drukken. Doordat risicovraagstukken specifiek zijn, is voor oplossingen altijd maatwerk nodig. Wel kan consistentie in dat maatwerk worden bevorderd. Dit staat in een rapport van het RIVM. Het RIVM heeft een inventarisatie gemaakt van de bedreigingen en de effecten ervan op gezondheid, milieu, economie en maatschappij. Dit levert een gevarieerd beeld op van de ernst en omvang van risico’s. De kwaliteit van de gegevens over ernst en omvang van risico’s blijkt sterk te verschillen. De gewenste gegevens zijn ook niet altijd beschikbaar. Bewijs voor gezondheidseffecten of schade is daardoor niet altijd te leveren, wat niet automatisch wil zeggen dat er geen effecten zijn.

Lees verder via omgevingsweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.