10:32
21 mei 2022

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

Het doel van deze risicorapportage (rce) is om inzicht te bieden in achterliggende oorzaken, gevolgen en omvang van cyberrisico’s en zo beleidsmakers en bedrijven te helpen bij het begrijpen en prioriteren van risico’s. Waar mogelijk bespreekt de risicorapportage ook opties voor overheidsbeleid.

De rce bouwt voort op het cybersecuritybeeld Nederland 2015 van het NCSC. Het cybersecuritybeeld geeft een jaarlijks overzicht van de trends op het gebied van cyberveiligheid. De meerwaarde van de rce ligt in de economische analyse van cyberveiligheid – centraal staan marktfalen waardoor cyberveiligheid beperkt wordt en de risico’s die hieruit ontstaan voor bedrijven en consumenten. In de rce ligt de nadruk op financieel gedreven cybercriminaliteit, terwijl het csbn ook ingaat op vandalisme, activisme, terrorisme en spionage. Net als financieel gedreven cybercriminaliteit kunnen deze motieven ook schade opleveren voor het vertrouwen in het digitale economische verkeer.

Alle gebruikte gegevens zijn openbaar toegankelijk en desgewenst opvraagbaar bij het CPB. Een overzicht van de gebruikte bronnen is opgenomen als bijlage bij dit rapport.

Lees verder via CPB – Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.