09:50
27 juni 2022

Risico- en Crisisbarometer juni 2016

Risico- en Crisisbarometer juni 2016

Wanneer we Nederlanders in juni 2016 vragen waarover zij zich zorgen maken, zien we dat de ongerustheid over de toestroom van asielzoekers het afgelopen half jaar sterk is afgenomen (van 56% naar 23%). Nederlanders maken zich wel meer zorgen over een mogelijke terroristische aanslag dan een half jaar geleden (van 7% naar 21%). Ook intolerantie en integratie zijn onderwerpen die als zorg worden genoemd. Verder zien we dat Brexit voor enige ongerustheid zorgt (N.B. De zorg over de Brexit is mede te verklaren door het referendum in Groot Brittannië dat op 23 juni, gelijktijdig met deze meting, plaatsvond). Dit alles blijkt uit de laatste meting van de Risico- en Crisisbarometer uit juni 2016, de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid tijdens rampen en crises.

Veranderend veiligheidsgevoel niet van invloed op gedrag

82% van de ondervraagden maakt zich weinig tot geen zorgen over de eigen veiligheid of die van hun gezin als gevolg van een ramp. Ook schat ruim de helft (57%) de kans dat zij zelf of hun gezin bij een ramp betrokken raken klein in.

Nederlanders voelen zich ten opzichte van een half jaar geleden (voor de aanslagen in Parijs en Brussel) wat minder veilig op drukke evenementen, het vliegveld en het treinstation. Dat leidt er echter niet toe dat meer mensen dit soort plekken mijden.

Vertrouwen in de overheid en informatiebehoefte bij ramp blijft gelijk

Vier op de tien ondervraagden hebben vertrouwen in de overheid in het algemeen: een gelijk aantal ten opzichte van een half jaar geleden. Net als in november 2015 denkt men dat de overheid beter is voorbereid op een grote ramp dan burgers.

43% van de ondervraagden heeft vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid bij een grote ramp. 90% van de ondervraagden gaat bij een ramp zelf op zoek naar informatie en doet dit nog steeds vooral op internet. Vergeleken met een half jaar geleden zegt men zich bij een mogelijke ramp nu vaker via (sociale) media te laten informeren.

Toelichting Risico- en Crisisbarometer

De Risico- en Crisisbarometer wordt tweemaal per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. Daarnaast kan de Risico- en Crisisbarometer bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd. De huidige resultaten komen voort uit de meting die is uitgevoerd in de laatste week van juni 2016 (voor de aanslagen in Nice en Duitsland) onder 800 respondenten.

Lees verder via NCTV – Risico- en Crisisbarometer juni 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.