02:20
04 december 2023

Rijksoverheid: Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg

Rijksoverheid: Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris van Maarten van Ooijen (VWS) – namens het kabinet – hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Hervormingen in de jeugdzorg zijn hard nodig om jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben zo snel mogelijk passende zorg te bieden. Tegelijkertijd moet het hele jeugdzorgstelsel financieel houdbaar worden. Het gaat daarbij om een combinatie van maatregelen en middelen.

Afgesproken is dat in 2024 en 2025 besparingen met in totaal 385 miljoen euro worden verzacht. Daarmee worden gemeenten zo goed mogelijk in staat gesteld om in ingewikkelde maatschappelijke omstandigheden de jeugdzorg te verbeteren. Dit is een belangrijke stap naar een inhoudelijk akkoord. Nu is het aan kabinet en gemeenten om met aanbieders, professionals en cliëntenorganisaties de totale Hervormingsagenda Jeugd zo spoedig mogelijk vast te stellen en uit te voeren.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *