03:10
09 december 2022

Rijksbegroting 2018: Kleine stapjes in de goede richting

De VNG ziet in de laatste begroting van het kabinet-Rutte II kleine stapjes in de goede richting op voor gemeenten belangrijke terreinen. ‘Voor grote stappen moet vanzelfsprekend gewacht worden op het regeerakkoord’, aldus voorzitter Jan van Zanen in een eerste reactie op de Rijksbegroting 2018. De belangrijkste maatregelen die het lokaal bestuur raken, heeft de redactie voor u op een rij gezet. Speciaal aandacht voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, het voor gemeenten meest in het oog springende voorstel dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Burgers geven in de eerste plaats zelf invulling aan hun burgerschap. Een randvoorwaarde daarvoor is een maatschappelijke dialoog over de betekenis van burgerschap voor burgers, hoe mensen met elkaar samenleven en wat hen bindt. Er is voldoende debat maar vaak binnen groepen en niet tussen verschillende groepen burgers. Met het oog hierop ontwikkelt BZK instrumenten voor gemeenten en maatschappelijke organisaties om het gesprek tussen burgers onderling te faciliteren op zo’n manier dat ook burgers die elkaar niet zo snel zouden treffen met elkaar in gesprek komen. Een voorbeeld daarvan vormt een handleiding voor de organisatie van een burgerconferentie.

Lees verder via VNGemeenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.