10:35
15 augustus 2022

Right to Challenge (RtC) Burgerinitiatieven…

Right to Challenge (RtC) Burgerinitiatieven…

Het Right to Challenge (RtC) staat voor: het Recht om Uit te dagen. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert zo in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Bewoners en maatschappelijke organisaties willen meer te zeggen krijgen over o.a.:

•   lokale voorzieningen voor zorg en welzijn
•   de leefbaarheid en het onderhoud van de directe leefomgeving.

Bewoners (-organisaties) kunnen nu zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter / anders moet. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen). Het initiatief verschuift dan van overheid naar burger: meedoen, eigen initiatief nemen en met dit Right
krijgen bewoners ook de middelen en verantwoordelijkheid. Zo nemen bewoners(-organisaties) taken over die tot nu toe vaak de lokale overheid uitvoert. Een groot aantal Nederlandse gemeenten geeft bewoners en organisaties nu de mogelijkheid om “uit te dagen”.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.