08:41
27 januari 2022

Richting geven aan publiek leiderschap

Richting geven aan publiek leiderschap

Een nieuwe bestuurscultuur, meer openheid, ambtelijk vakmanschap: hoognodige wensen en ambities, maar hoe bereiken we die? Mark Frequin maakte een rondgang langs vele ambtelijk leiders en schreef op basis daarvan het Kompas voor publiek leiderschap, hier besproken door Robbert Coops.

Vol verwachting wordt uitgekeken naar een nieuw kabinet maar vooral naar de met enig aplomb aangekondigde noodzakelijke nieuwe bestuursstijl. Waar dat in concreto op aankomt is nog wat schimmig met afgekloven typeringen als transparantie, maatschappelijke participatie en effectieve communicatie. Wel duidelijk is dat het vertrouwen tussen overheid en burger teruggewonnen zal moeten worden. Daar gaat vast de nodige tijd overheen, want niet alleen kabinetsleden maar ook ambtenaren zullen de nodige meters moeten maken. Gelukkig lijken de geesten rijp en is er enig voorwerk gedaan in de vorm van een Kompas voor publiek leiderschap dat onlangs aan de Tweede Kamer is toegezonden. Dit kompas is het resultaat van een rondgang langs vele stakeholders op het gebied van overheidsmanagement. Mark Frequin, gelouterd topambtenaar, heeft ruim een jaar lang de ruimte gekregen (en genomen) om in gesprekken en debatten vat te krijgen op de weerbarstige praktijk en heeft op basis daarvan niet alleen een analyse opgesteld, maar komt ook tot de nodige (concrete) adviezen. Adviezen voor (toekomstige) topambtenaren in het publieke domein maar ook voor (nieuwe) bestuurders.

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien − 9 =