07:49
10 december 2022

Resultaatgericht beschikken mag niet meer, wat nu?

Resultaatgericht beschikken mag niet meer, wat nu?

Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak over individuele begeleiding (1) heeft klinkklaar gemaakt dat een burger die ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo het recht heeft om te weten op hoeveel uren en minuten ondersteuning zij kan rekenen. In een resultaatgerichte beschikking wordt geen tijd opgenomen. In plaats daarvan wordt het beoogde doel, het te behalen resultaat, omschreven. Toen de CRvB eerder al vaststelde (2) dat resultaatgericht beschikken niet mag, hielden gemeenten zoveel mogelijk vast aan hun werkwijze – in afwachting van aanname van het wetsvoorstel Resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting. Door in beschikkingen een verre- of verdergaande concretisering van de ondersteuning op te nemen, poogden zij een zo groot mogelijke mate van rechtmatigheid te behouden. Nu deze werkwijze verder onder druk komt te staan door de laatste uitspraak zal er opnieuw iets moeten veranderen in de uitvoeringspraktijk.

Resultaatgericht beschikken is onder gemeenten zo gewild dat zij rechtszaken riskeren en er zelfs een aanpassing in de wet wordt voorbereid. Deze werkwijze biedt kennelijk dé oplossing voor problemen waar veel gemeenten mee worstelen. Als het gaat om de maatwerkvoorziening begeleiding zijn er twee centrale problemen te onderscheiden waarvoor resultaatgericht beschikken een uitkomst zou kunnen bieden.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over als overheidsjurist over de Omgevingswet, Aanbestedingswet en Woo? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ die start op 12 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.