01:24
09 februari 2023

Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties Een kwalitatief onderzoek

De gemeente Amsterdam, Sigra en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam werkten afgelopen jaar aan het project “In voor mantelzorg”. In dat project is respijtzorg in Amsterdam onder de loep genomen. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg die een mantelzorger geeft aan zijn of haar naaste, ter ontlasting van de mantelzorger. In het kader van dat project heeft de gemeente Amsterdam het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam verzocht om een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de behoefte van mantelzorgers aan diverse vormen van respijtzorg.

Lees verder via HvA – Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *