01:00
03 oktober 2022

Rekening houden met privacy minderjarige belanghebbende

Voor drie halfbroers van elf, veertien en zestien jaar wordt jeugdhulp aangevraagd bij de gemeente. De jongens moeten voor deze hulp zelf een financieel plan ondertekenen. Ook krijgen ze een dossier toegestuurd waarin gevoelige informatie staat over alle drie de broers. Hun moeder heeft hierover namens de kinderen klachten ingediend bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Zij zijn daarop een gezamenlijk onderzoek gestart.

De eerste klacht gaat erover dat de gemeente wil dat elk kind van twaalf jaar of ouder toestemming geeft voor de hulp door een handtekening te zetten onder het financiële plan. Het gezin vindt het vreemd dat de gemeente deze eis stelt aan de hulp voor de kinderen. Nadat de ouders hier namens de kinderen bezwaar tegen maken, krijgen de jongens van de gemeente een uitnodiging voor een gesprek. Bij deze uitnodiging zit ook het begeleidingsplan, waarin van alle broers staat welke hulp zij krijgen en waarom. De broers hadden dus van elkaar kunnen lezen wat er bij de ander aan de hand was. Hierover gaat de tweede klacht. De ouders vinden dat de gemeente door het toesturen van het begeleidingsplan de privacy van de jongens heeft geschonden.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.