03:40
12 juli 2024

Regulier toezicht blijft speerpunt Inspectie JenV

Regulier toezicht blijft speerpunt Inspectie JenV

Voor de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) blijft regulier toezicht in 2023 het speerpunt. Door onder meer locatiebezoeken en het verzamelen en analyseren van gegevens signaleert zij vroegtijdig risico’s in het uitvoeringsveld van justitie en veiligheid en kaart ze die direct aan. Zo stimuleert de Inspectie JenV het lerend vermogen van uitvoeringsorganisaties en zet zij hen aan tot verbeteracties. Daarnaast blijft in haar Werkprogramma 2023 ruimte voor verdiepend toezicht, intensief toezicht en incidentonderzoeken.

De Inspectie JenV zet regulier toezicht onder meer in bij het jeugdstrafrecht, de reclassering, het gevangeniswezen, cyber, de politie, de veiligheidsregio’s en de terugkeer van vreemdelingen. Het helpt de Inspectie JenV scherp te kiezen, ook vanuit het perspectief van de burger, op welke onderwerpen zij verdiepend onderzoek uitvoert.

Zo effectief mogelijk
“Wij willen ons toezicht zo effectief mogelijk laten zijn”’, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus. “Effectief toezicht zorgt aan de ene kant dat justitie- en veiligheidsorganisaties hun taakuitvoering snel kunnen verbeteren. Aan de andere kant maakt het dat beleidsafdelingen zorgvuldiger regels opstellen die uitvoerbaar zijn. Als deze combinatie goed werkt, kun je als overheid vertrouwen wekken bij burgers. Zij zijn immers afhankelijk van een goed functionerende overheid, vooral op het terrein van justitie en veiligheid.”

Lees verder via inspectie-jenv.nl

Meer leren over Machine Learning en datagedreven toezicht? Kom naar het aankomende HCB Seminar ‘Toezicht in Transitie 2022 – Techniek & toezicht: Datagedreven Toezicht’ op 12 oktober in Den Haag en georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met praktijkpitches vanuit de Inspectie Justitie en Veiligheid, de NVWA en de DCMR.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *