10:44
05 december 2022

Regionale samenwerking in de jeugdzorg als panacee?

Regionale samenwerking in de jeugdzorg als panacee?

In recente rapporten over de jeugdzorg is een onthutsend beeld geschetst van de stand van zaken. Lange wachtlijsten voor zorg- en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen blijken in de kern terug te voeren op structurele fricties in het jeugdstelsel (1) (2). De complexiteit van de problematiek is zeker groot als ook nog verdringingseffecten bij een beroep op deze zorg opdoemen. Met de voorgenomen bezuinigingen wordt de prioritering heikel: kinderen en jongeren met dyslexie die als zorgprobleem worden geadresseerd versus jongeren met gedragsproblemen (3) (4).

De eerste oplossingsrichting was een Commissie van Wijzen die uitspraken deed over de budgettaire krapte voor de regiehouder (gemeenten) (5). Fundamenteler en de focus van dit artikel is de strategische koers die in de hervormingsagenda van de VNG voor de jeugdzorg terugkomt (6). In deze agenda neemt regionale samenwerking tussen organisaties een centrale plaats in.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over Samen veranderen 2022 – Anders werken aan maatschappelijke transities? Kom 3 juni naar Leerhotel het Klooster leren met en van Prof. dr. Jaap Boonstra, hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona, professor Organisatieverandering bij WU (Vienna University of Economics and Business) en verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Prof. dr. Jan-Kees Helderman, hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur bij Rochdale, Karen den Hertog, Hoofd afdeling Gezond Leven bij de Gemeente Amsterdam en MT-lid GGD Amsterdam-Amstelland, Shirine Moerkerken, Interventiekundige bij Strange | Strategy and Change en auteur van de boeken ‘Hoe ik verander’ en ‘Conflict eren’ en Elleke van Gelder, Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie, Nationale Politie

Zie de website van het Haags Congres Bureau voor meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.