01:59
29 september 2023

Regievoeren zonder macht op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein

Regievoeren zonder macht op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein

De Top600-aanpak wordt uitgevoerd door het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). De kern van de aanpak richt zich op regievoering binnen een integrale persoonsgerichte aanpak. De inzet van regisseurs sluit aan bij een empirische stroming in de bestuurskunde, waarbij niet zozeer (het managen van) de samenwerking op grond van een gezamenlijke doelstelling centraal staat, maar het zoeken en verbinden van partners die vanuit hun eigen belang op onderdelen tegelijk kunnen bijdragen aan de eigen doelbereiking en die van de ander.

Een breed netwerk van meer dan 40 organisaties heeft zich verbonden aan de aanpak, waarvan veertien kernpartners, zoals de Gemeente Amsterdam, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering Nederland (RN), Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de William Schrikker Stichting (WSS). De Top600-aanpak is continu in ontwikkeling en in 2015 uitgebreid met de Top400. Deze lijst heeft betrekking op jongeren en jongvolwassenen (12-24 jaar) die politiecontacten hebben en bij wie risicofactoren aanwezig zijn voor doorgroei in criminaliteit. Verder zijn in 2019 de instroomcriteria van de Top600 verbreed met drugs en geweldsdelicten (DG).

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren van Godfried van GestelFrank van Summeren en Robert van Brakel over een integrale persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *