04:11
30 september 2022

Regie over gemeentelijke taken naar de buurt – Right to Challenge

Regie over gemeentelijke taken naar de buurt – Right to Challenge

Bewoners nemen gemeentelijke taken over door gebruik te maken van het Right to Challenge. Dit geeft bewoners het recht om de gemeente uit te dagen de uitvoering, het opdrachtgeverschap of zeggenschap over inkoop van gemeentelijke taken aan hen over te dragen, met overheveling van het bijbehorende budget. Ruim 1 op de 5 gemeenten in Nederland heeft het Right to Challenge al ingevoerd, maar ook in andere gemeenten kunnen bewonersgroepen taken overnemen. Om het gebruik van Right to Challenge aan te moedigen, brengen het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Movisie en Vilans in opdracht van het Ministerie van VWS het Kompas Right to Challenge in de Wmo uit.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.