09:17
25 maart 2023

Regel die burgerinitiatieven – Niet buiten de burger rekenen!

Regel die burgerinitiatieven – Niet buiten de burger rekenen!

Dit rapport vertelt hoe gemeenten omgaan met het onderwerp aansprakelijkheid in relatie tot maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte. En er wordt ingegaan op de juridische wereld rond aansprakelijkheid, risico’s om aansprakelijk gesteld te worden, schade en verzekeren. Tevens bevat het aanbevelingen hoe het anders of beter kan en zo meer ruimte wordt gegeven aan maatschappelijk initiatief.

 Veel maatschappelijke initiatieven die wij als BZK tegenkomen spelen zich af in de openbare ruimte. In onze contacten met gemeenten wordt daarbij vaak gevraagd hoe het nu precies zit met de aansprakelijkheidsregels. Hoe werkt aansprakelijkheid, risico om aansprakelijk gesteld te worden en schade nu precies in de praktijk van burgerinitiatieven en gemeenten? En wij vanuit BZK willen graag weten of burgers er last van hebben als zij met hun maatschappelijke activiteiten aan de slag gaan, of waar aansprakelijkheid de verdere ontwikkeling van de Doe-democratie belemmert. De onderzoekers beantwoorden die vragen in het rapport dat u nu in handen hebt. Met veel voorbeelden, achtergrondinformatie, aparte “voer voor juristen” teksten en prikkelende “waar of niet waar” vragen is het een overzichtelijk en zeer goed leesbaar verhaal geworden. Naar blijkt is de concretisering van ruimte geven, loslaten en ontregelen in relatie tot aansprakelijkheidsregels een lastige opgave. Maar er is wel veel meer mogelijk dan nu gebeurt. Het model waar de onderzoekers in dit rapport mee komen biedt een mooie handreiking aan alle gemeenten om initiatieven makkelijker, simpeler en anders te regelen. Daar kunt u meteen mee aan de slag gaan.

Lees verder via 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *