07:16
03 oktober 2022

Recht en veiligheid in de 21e eeuw

Recht en veiligheid in de 21e eeuw

De rechtsstaat staat centraal in de missie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De heerschappij van het recht (de rechtsstaat) is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame vrijheid en voorspoed, die elke dag weer moet worden waargemaakt. Om burgers en bedrijven aan de rechtsstaat te binden, moeten zij zich door deze rechtsstaat adequaat beschermd weten en zij moeten deze ook als rechtvaardige staat ervaren. Zonder bescherming van vrijheid en veiligheid geen rechtsstaat. De maatschappelijke opdracht voor het ministerie, het waarmaken van de rechtsstaat, komt niet alleen in de missie tot uitdrukking, maar vooral in de concrete taken. Het onderhouden van een rechtsorde en de instituties die deze moeten dragen (zoals de rechtspraak), maar ook het afdwingen van het recht en het waarborgen van de rechten van iedereen die zich in Nederland bevindt of zich aan de grens meldt, zijn onverbrekelijk verbonden met de rechtsstaatidee.

Lees verder via Rijksoverheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.