12:44
05 december 2022

Realisatie woonwagenstandplaatsen: tips en adviezen voor beleid en praktijk

Realisatie woonwagenstandplaatsen: tips en adviezen voor beleid en praktijk

Experts en vertegenwoordigers aan het woord

Binnen het Kennis- en leerprogramma Lokaal Woonwagenbeleid brachten we naast publicaties en artikelen over de resultaten en bevindingen, ook een reeks van audiovisuele producties tot stand. Vanuit verschillende perspectieven bespreken we enkele belangrijke thema’s, en hete hangijzers bij de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen.

We gaan in gesprek met de volgende experts/vertegenwoordigers:

Sabina Achterbergh (Vereniging Roma Sinti en Woonwagenbewoners)
Leonie Huijbers (College voor de Rechten van de Mens)
Wim Ter Beek (Aedes Vereniging van Woningcorporaties)
Jack van der Bent (gemeente Eindhoven)
De praktijk: realisatie woonwagenstandplaatsen (geld, ruimte en tijd)
In onderstaand filmpje noemen Wim Ter Beek, Jack van der Bent en Leonie Huijbers vijf succesfactoren die van belang zijn bij de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen:

Taak- en rolverdeling
Geld (g)een issue
Grondeigendom
Ruimte
Tijd

Lees en kijk verder via platform31.nl

Meer leren over een goede omgang met woonwagenlocaties in de praktijk? Doe mee aan de unieke  3-daagse HCB Cursus die start op 10 juni 2022.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.