06:48
26 september 2021

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) over de maatschappelijke rol, taken, financiering en toekomstscenario’s van de stichting

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) over de maatschappelijke rol, taken, financiering en toekomstscenario’s van de stichting

Minister Grapperhuis geeft zijn reactie op de brief van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) over de maatschappelijke rol, taken, financiering en toekomstscenario’s van de stichting.

De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 1 juli jongstleden een brief ontvangen van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) te Amsterdam. In deze brief geeft het EOKM aan graag in gesprek te gaan met de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, over de maatschappelijke rol, taken, financiering en toekomstscenario’s van de stichting.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × een =