02:37
31 januari 2023

Reactie op de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie

Reactie op de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie

In de Nederlandse cybersecuritystrategie beschrijft het kabinet zijn visie op een digitaal veilige samenleving en de rol van de overheid, bedrijven en burgers daarin. De VNG vindt dat met de strategie goede stappen worden gezet. Toch zijn er vanuit de optiek van de lokale overheid nog enige aandachtspunten.

Pijlers strategie
De doelen van de Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS) zijn geformuleerd langs 4 pijlers.

  1. Het verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  2. Het bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten in ons land.
  3. Het tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen.
  4. Het opleiden en aannemen van voldoende cybersecurityspecialisten, onderwijs over digitale veiligheid en hetvergroten van digitale weerbaarheid van burgers.

Zo worden er goede stappen gezet die ook de thema’s van de agenda Digitale Veiligheid van de VNG versterken.

Uitdagingen gemeenten
In het licht van de NLCS zien gemeenten met name de volgende uitdagingen:

  • De vertaling van het fysieke veiligheidsstelsel naar digitale veiligheid, inclusief afspraken over verantwoordelijkheden, rollen, taken en bevoegdheden.
  • Het situationeel beeld: de informatiepositie van gemeenten voor de digitale veiligheid van hun eigen organisatie én van maatschappelijk relevante organisaties in de gemeente.
  • De structurele financiering, zowel voor uitvoering van de NLCS op lokaal niveau, alsook voor de andere uitdagingen om de digitale veiligheid van de gemeente en de stad te vergroten.

Lees verder via vng.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *