06:52
29 november 2021

Re-integratie na detentie: Goed op weg uit de bajes

Re-integratie na detentie: Goed op weg uit de bajes

Ongeveer 45% van alle gedetineerden in Nederland heeft een licht verstandelijke beperking. Deze mensen krijgen vaak tijdens en na detentie niet de juiste ondersteuning met een hogere kans op recidive als gevolg. Veel ex-gedetineerden met een licht verstandelijke beperking (lvb) gaan snel na vrijlating wederom in de fout en belanden in de PI (Penitentiaire Inrichting). Het webinar Goed op weg uit de bajes draaide onlangs om de vraag: hoe zorgen we voor goede re-integratie na detentie van mensen met een licht verstandelijke beperking?

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de reclassering hebben zomer 2019 een bestuurlijk akkoord ondertekend.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 − 1 =