12:54
08 december 2023

Expired: Rapportage Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid

De samenwerkende inspecties1 (hierna de inspecties) hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar hoe jongeren, die een open of gesloten residentiële instelling of een justitiële jeugdinrichting verlaten, worden geholpen op weg naar participatie en zelfstandigheid. Jongeren die na verblijf in een residentiële instelling, terugkeren in de maatschappij, kampen vaak met (een combinatie van) problemen op meerdere leefgebieden, zoals gedrags- en verslavingsproblemen, problemen op school en een licht verstandelijke beperking. Ze komen moeilijk aan onderdak en lopen risico’s bij het vinden van onderwijs en werk. Daarbij krijgen ze vaak te maken met de overgang van jeugdzorg naar hulp en ondersteuning vanuit andere wet- en regelgeving door het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Deze overgang draagt bij aan de complexiteit van hun problematiek.

Lees verder via Ministerie VWZ – Rapportage Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *