11:48
07 augustus 2022

Rapport Samenwerken aan veiligheid

Rapport Samenwerken aan veiligheid

In opdracht van het programmateam GHNT, VWS en de VNG heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een analyse uitgevoerd van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.

Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgevers, gemeenten en Veilig Thuis heeft het traject begeleid.

Geen papieren tijgers
AEF concludeert dat de samenwerkingsafspraken geen papieren tijgers zijn, maar de professionele praktijk van zowel Veilig Thuis als de lokale (wijk)teams versterken. Ten opzichte van 4 jaar geleden zijn er flinke stappen gezet in de rolinvulling van zowel Veilig Thuis als de lokale (wijk)teams. Het bewustzijn van de complementariteit van Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams is breed toegenomen. De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Ook blijkt dat de visie gefaseerde ketenzorg en de meeste aspecten uit het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten hun weg hebben gevonden naar de samenwerkingsafspraken.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.