06:13
03 oktober 2022

Rapport Nudging in de praktijk Kansen en barrières in beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk

Rapport Nudging in de praktijk Kansen en barrières in beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk

Nudging staat volop in de belangstelling. Een nudge geeft een duwtje in de goede richting, zonder de keuzevrijheid weg te nemen. Dit biedt kansen om gezond gedrag te stimuleren. ZonMw heeft Schuttelaar & Partners opdracht gegeven om te peilen wat de stand van zaken is om nudging als preventie
instrument, naast andere instrumenten, in de praktijk te gebruiken. Wat zijn de kansen en barrières in beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk om nudging effectief in te zetten? Wat is nodig om nudging een impuls te geven? Wie is aan zet? Om deze vragen te beantwoorden, zijn een online inventarisatie en
interviews met experts op het gebied van nudging uitgevoerd, en is een round table georganiseerd.

Lees verder via ZonMW/Schuttelaar en Partners

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.