06:47
19 augustus 2022

Rapport: Met 18 jaar ben je (niet) volwassen

Rapport: Met 18 jaar ben je (niet) volwassen

Slagen gemeenten erin om “problemen van jongeren levenslang en levensbreed aan te pakken”? Dat onderzoekt de Inspectie SZW. Met het onderzoek wil de Inspectie inzichtelijk maken in hoeverre er sprake is van continuïteit in ondersteuning en welke factoren van belang zijn voor een goede samenwerking tussen Werk en Inkomen (W&I) en Jeugdhulp.

De vraag die centraal staat in het onderzoek luidt als volgt:

“In hoeverre werken W&I en de jeugdhulp samen, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en inkomen van jongeren die de overgang maken van jeugdhulp naar ondersteuning vanuit de Participatiewet, en welke factoren bepalen of de samenwerking goed loopt?”

Het rapport ‘Met 18 jaar ben je (niet) volwassen’ heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek, waarin de continuering van zorg en de samenwerking tussen de diverse partijen onder de loep zijn genomen, middels enquetes onder klantmanagers en beleidsmedewerkers.

Zie ook: dossier Kwetsbare jongeren en de stap naar volwassenheid

Lees verder via Sociaal Web – Met 18 jaar ben je [niet] volwassen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.