05:35
06 december 2023

Expired: Rapport: Maatregelen integriteit Een onderzoek naar maatregelen die moeten voorkomen dat politieambtenaren onjuist gebruik maken van politie-informatie

Expired: Rapport: Maatregelen integriteit Een onderzoek naar maatregelen die moeten voorkomen dat politieambtenaren onjuist gebruik maken van politie-informatie

De aanhouding van een politieambtenaar (die verdacht wordt van corruptie) vormt voor de minister van Veiligheid en Justitie aanleiding om een aantal – door de politie uit te voeren – maatregelen af te kondigen. De Inspectie heeft de opzet en werking van deze maatregelen onderzocht. Gedurende het onderzoek heeft de politie een versnelling in het tempo van realisatie van de maatregelen aangebracht.

De Inspectie concludeert dat deze versnelling leidt tot een positiever beeld. Een aantal doelen moet echt nog worden gerealiseerd. Dit laat echter onverlet dat ook na het volledig doorvoeren van de maatregelen onjuist gebruik van politie-informatie niet volledig kan worden uitgesloten.

De Inspectie is van oordeel dat om het samenstel van maatregelen te laten slagen het noodzakelijk is dat er aansluitend op de maatregelen aandacht wordt besteed aan de integriteitscultuur. Hiermee kan het risico op onjuist gebruik van politie-informatie verder worden verkleind.

Meer informatie

Bron: Ministerie V&J

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *