07:44
28 juni 2022

Expired: Rapport Integraal Afpakken Crimineel Vermogen: nog veel kansen onbenut

Het afpakken van crimineel vermogen is een belangrijk onderdeel van het criminaliteitsbeleid, zowel van het ministerie van Veiligheid en Justitie als het ministerie van Financiën. De ministers van Financiën en Justitie hebben eind vorig jaar opdracht gegeven tot het uitwerken van een businesscase ‘integraal afpakken crimineel vermogen’ om te bezien of aan de hand van concrete cijfermatige gegevens van de participerende overheidsdiensten kon worden onderbouwd dat de baten de kosten overstijgen. Hiervoor is een interdepartementale werkgroep ingesteld, de ambtelijke werkgroep ‘Integraal afpakken crimineel vermogen’. Op 17 november zijn de uitkomsten van het onderzoek van de werkgroep naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ‘Eindverslag Businesscase Integraal Afpakken Crimineel Vermogen’ bevat het onderzoeksverslag van de ambtelijke werkgroep ‘Integraal afpakken crimineel vermogen’.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.