03:57
28 september 2022

Rapport: ‘Honderd man extra nodig voor tegengaan arbeidsuitbuiting’

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft minimaal honderd extra medewerkers nodig om voldoende toezicht te kunnen houden op de risicosectoren voor arbeidsuitbuiting en oneerlijk werk. Dat is de conclusie van het Inspectie Control Framework (ICF), een onderzoek naar in hoeverre de beoogde doelstellingen van de Inspectie SZW gerealiseerd kunnen worden met de huidige bezetting.

In juni 2016 luidde vakbond CNV de noodklok over de capaciteit van de Inspectie SZW, nadat bleek dat slechts 3,5 procent van de werkgevers in risicosectoren actief was gecontroleerd. Naar aanleiding van dit bericht werd via de motie Heerma c.s. een onderzoek ingesteld naar de vraag in hoeverre de bezetting van de Inspectie SZW nog toereikend is. In het onderzoek ‘Werken met effect’ werd geconcludeerd dat het niet mogelijk was een eenduidig en kwantitatief onderbouwd antwoord te geven op deze vraag, omdat de benodigde informatie niet beschikbaar was en een norm voor de taken van de Inspectie SZW ontbrak. Aanbevolen werd om met een Inspectie Control Framework vast te stellen in hoeverre de capaciteit van de Inspectie SZW nog in verhouding staat tot haar taken.

Lees verder via Nationaal Rapporteur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.