03:30
17 mei 2022

Rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet”

Het algemene beeld dat naar voren komt uit het onderzoek is dat het gewijzigde instrumentarium er voor heeft gezorgd dat er effectiever en strenger kan worden opgetreden tegen ernstige en herhaaldelijke overtredingen van de Woningwet. Gemeenten hebben meer mogelijkheden dan voorheen om op te treden tegen overtredingen van de Woningwet en dwingen met de druk die van het instrumentarium uit gaat betere naleving af, bij zowel incidentele als herhaalde overtredingen. Gemeenten geven ook aan dat de zwaardere instrumenten (sluiting, beheer en bestuurlijke boete) een afschrikwekkende werking hebben waardoor toepassing niet altijd nodig is.
Boek is te bestellen bij Managementsboek
Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.