07:05
07 december 2022

Radicalisering voorkomen en tegengaan: 4 praktijkvoorbeelden

Professionals bij gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben te maken met radicalisering. Praktijkvoorbeelden over zij hoe radicalisering kunnen voorkomen of tegengaan, blijken vaak lastig vindbaar. Deze publicatie beschrijft vier uiteenlopende aanpakken die inzicht geven in geleerde lessen uit de praktijk.

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) beschreef begin 2016 dertien praktijkvoorbeelden die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Vijf van deze interventies (DIAMANT, BondgenotenVechten voor VredeHulplijn Radicalisering en Weerbaar Opvoeden) zijn inmiddels versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties en gemeenten ermee aan de slag kunnen.

In aanvulling hierop beschrijft KIS nu vier nieuwe praktijkvoorbeelden. Dit zijn de campagne Dare to be Grey, de training Omgaan met extreme idealen, de Roadshow Persvrijheid en een training voor sleutelfiguren binnen de Koerdisch-Nederlandse gemeenschap.

De vier praktijkvoorbeelden richten zich op uiteenlopende doelgroepen, hebben diverse doelstellingen en maken gebruik van verschillende methoden. Het doel van de publicatie is om inzichtelijk te maken welke interventies professionals zoal toepassen om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. De selectie van praktijkvoorbeelden heeft nadrukkelijk niet plaatsgevonden op basis van (bewezen) effectiviteit.

Lees verder via Kis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.