12:58
22 februari 2024

Expired: Radicalisering signaleren is geen taak voor de leraar

Steeds vaker wordt er op gewezen dat de leraar een belangrijke rol heeft bij het herkennen en zelfs opsporen van radicalisering. De Algemene Onderwijsbond verbaast zich hier sterk over en roept de leraar op: Blijf bij uw leest!

Vanuit de overheid en in de media wordt er steeds vaker op gewezen dat de leraar een belangrijke rol heeft bij het bestrijden van radicalisering. Recentelijk onderschreef ook pedagoog Micha de Winter bij het NPO Radio 1-programma ‘de Ochtenden’ deze visie. De Algemene Onderwijsbond (AOb) begrijpt deze oproep, maar plaatst daarbij wel de nodige kanttekeningen.

De betrokkenheid van de leraar bij maatschappelijke vraagstukken

De AOb is van mening dat onderwijs veel meer inhoudt dan alleen rekenen, taal en spelling. Goed onderwijs gaat ook over sociale vaardigheden en leren samenleven. De AOb vindt dan ook dat het versterken van sociale cohesie, bevorderen van een tolerante samenleving en het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden een duidelijke en herkenbare plaats moet krijgen in het onderwijs. Niet als vak, maar als algemene taak van de school. Daarmee is het ook onderdeel van de opdracht van de leraar en daarmee adresseert deze als vanzelfsprekend ook actuele maatschappelijke vraagstukken (waaronder uiteraard ook terrorisme en radicalisering kunnen vallen).

Lees verder via Socialevraagstukken – Radicalisering signaleren is geen taak voor de leraar

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *