11:59
18 augustus 2022

Raad voor de Kinderbescherming: grotere inzet op preventie jeugdcriminaliteit

Raad voor de Kinderbescherming: grotere inzet op preventie jeugdcriminaliteit

Er is de laatste jaren sprake van een daling van de jeugdcriminaliteit. Tegelijkertijd neemt de ernstige criminaliteit onder bepaalde jongeren juist toe. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkt samen met gemeenten en andere ketenpartners om dit tegen te gaan en juicht het toe dat het ministerie van Justitie en Veiligheid hier extra geld voor vrijmaakt.

Een groot deel van Nederland kent voorspoed, terwijl in sommige wijken er juist sprake is van steeds grotere sociaaleconomische achterstanden. Dit in combinatie met intimidatie, groepsdruk en angst in de buurt maakt het voor jongeren in deze wijken soms lastig zich staande te houden en op het rechte pad te blijven.

Eerder maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend om 82 miljoen per jaar te investeren in deze wijken waar risico’s voor jongeren het grootst zijn dat ze worden geronseld door (drugs)criminelen. De komende jaren komt daar nog een bedrag van 61 miljoen euro per jaar bij voor de preventie van jeugdcriminaliteit, maakte minister Weerwind van Rechtsbescherming onlangs bekend via het nieuwsbericht Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit.

Lees verder via kinderbescherming.nl

Meer leren van Godfried van GestelFrank van Summeren en Robert van Brakel over een integrale persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen en de aanpak van kwetsbare gebieden? Kom naar de HCB Cursus die start op 4 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.