10:54
15 augustus 2022

Quickscan impact Wet open overheid gebaseerd op ‘dun ijs’

Het onderzoek naar de kosten van de invoering van de Wet open overheid, dat eerder dit jaar naar de Eerste Kamer is gestuurd, is gebaseerd op te grove schattingen, grote verschillen in inschattingen en vluchtige aannames. Dat blijkt uit een analyse van honderden documenten die Open State Foundation via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft verkregen. De ‘Quickscan impact Wet open overheid’ werd in twee delen (deel 1deel 2) gepubliceerd door een adviesdienst van de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en concludeerde dat de Wet open overheid onuitvoerbaar is vanwege hoge kosten. De Wet open overheid (Woo), die nog behandeld moet worden door de Eerste Kamer, verplicht overheden om veel meer informatie actief openbaar te maken. Ook moeten ze een openbaar register bijhouden om inzichtelijk te maken welke informatie beschikbaar is.

Lees verder via OpenStateEU

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.