03:14
19 augustus 2022

Q&A juridisch kader gegevensverwerking

Q&A juridisch kader gegevensverwerking

De Wbp is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, maar ook op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die in een bestand worden opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Persoonsgegevens zijn al die gegevens die direct of indirect relateren aan een natuurlijke persoon, dus aan een individu of een burger. Op het moment dat persoonsgegevens verwerkt worden, moet dit dus in overeenstemming gebeuren met de regels in de Wbp. Iemands naam, het adres en woonplaats zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens, maar ook het BSN en informatie over iemands geestelijke of lichamelijke
gezondheid. Een verwerking van persoonsgegevens is elke handeling die kan worden uitgevoerd met persoonsgegevens, van het verzamelen, aanpassen, verstrekken tot het vernietigen van gegevens.

Lees verder via Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Dit en meer kunt u verwachten tijdens de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid’, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.