02:02
06 december 2022

Expired: Publicatie Ondermijning ondermijnd

Expired: Publicatie Ondermijning ondermijnd

Het rapport van de Denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) ‘Ondermijning Ondermijnd’ is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van BZK heeft de NSOB gevraagd om te inventariseren hoe de decentrale partners die zich bezighouden met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit aankijken tegen de rol van de rijksoverheid en welke ondersteunende beweging vanuit Den Haag zij graag zouden zien.

Er is een grote variëteit aan opvattingen over deze problematiek: geïnterviewden benoemen verschillende mogelijkheden en ervaren uiteenlopende knelpunten. Er is wel een breed gedeelde zorg over georganiseerde ondermijnende criminaliteit, namelijk dat het zich als een sluipend fenomeen door onze samenleving verspreidt. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit moet daadkrachtig worden aangepakt, vóórdat sluipende ondermijning omslaat in normalisering. In het rapport benoemen we een handelingsperspectief voor het openbaar bestuur.

Lees verder via het NSOB –  Ondermijning Ondermijnd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.