09:54
05 december 2022

‘Provincie moet regie pakken bij huisvesting arbeidsmigranten’

‘Provincie moet regie pakken bij huisvesting arbeidsmigranten’

De provincie moet de huisvesting van arbeidsmigranten naar zich toe trekken. Nu stranden veel plannen voor betere huisvesting in centrale complexen vaak bij gemeentes, na protesten van omwonenden. Dat zegt de Statenfractie van de SGP, die vaart wil maken omdat er steeds meer arbeidsmigranten komen.

Volgens Statenlid Harold van de Velde van de SGP is het voor veel Zeeuwen inmiddels een bekend beeld in de omgeving: verloederde panden, of veel arbeidsmigranten in een te kleine woning. Dat zou overlast veroorzaken.

Stank en verwaarloosde tuinen
Ook bij de SGP zijn klachten van omwonenden binnengekomen. “Wat je best wel veel hoort is: geluidsoverlast, soms ook wel stank, hygiëne, tuintjes worden niet bijgehouden. Kortom, voor de buurt zijn het vaak geen fijne buren.” Van de Velde wijst ook op wat arbeidsmigranten zelf moeten doorstaan. “Soms met heel veel mensen in een hele kleine woning, dat is ook niet goed.”

Lees verder via omroepzeeland.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen, veelplegers en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.