09:10
27 juni 2022

Prostitutie vanuit woningen – handelingsperspectief

Prostitutie vanuit woningen – handelingsperspectief

Met dit handelingsperspectief geeft het CCV gemeenten en bij prostitutie betrokken organisaties tips en richtlijnen voor beleid ten aanzien van en controle op prostitutie vanuit woningen.
Probleemstelling
Prostitutie vanuit woningen wordt lokaal gereguleerd via het in de gemeente geldende bestemmingsplan en/of het prostitutiebeleid. Ongeacht of er een vergunningenbeleid geldt voor prostitutie vanuit woningen, kan er sprake zijn van misstanden zoals uitbuiting, mensenhandel, overlast, onhygiënische/onveilige werkruimten en fraude.Beschrijving
Inherent aan prostitutie vanuit woningen is de ogenschijnlijke privésfeer waarin het plaatsvindt en de vaak onzichtbaarheid voor de buitenwereld. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan prostitutie vanuit woningen die worden (onder)verhuurd zonder medeweten van de eigenaar. Dat maakt toezicht en handhaving op bovengenoemde aspecten lastiger. Het nieuwe handelingsperspectief biedt hiervoor richtlijnen.

Het handelingsperspectief bestaat uit vier stappen:

Oriëntatie,beleid,toezicht en handhaving.

Deze stappen zijn gericht op de bestuurlijke mogelijkheden in de aanpak van prostitutie vanuit woningen.

Lees verder via HetCCV – Prostitutie vanuit woningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.