06:43
21 september 2021

Professioneel handelen en respect voor privacy kunnen heel goed samen

Professioneel handelen en respect voor privacy kunnen heel goed samen

Consulenten voor Werk & Inkomen hebben ruimte en handvatten nodig om de complexe vraagstukken van hun cliënten aan te pakken zonder hun privacy te schenden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hoeft dat niet in de weg te staan.

Voor ons onderzoek vroegen wij consulenten in het domein van werk en inkomen om voorbeelden over hoe zij met de dilemma’s rond integrale aanpak versus privacy omgaan. Die voorbeelden vormden we om tot vijf ‘vignetten’ – korte situatieschetsen – die wij via een online survey aan ruim 300 consulenten in 11 gemeenten hebben voorgelegd.

Er is geen eenduidige uitvoering van de AVG
De vignetten hebben betrekking op verschillende aspecten van dienstverlening en privacy zoals het delen van inkomensgegevens of het bekijken van bankafschriften. Of de situatie waarin een werkconsulent eraan twijfelt of de cliënt zich wel voldoende inspant bij een scholingstraject en overweegt de begeleider van het traject te bellen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over als overheidsjurist over de Omgevingswet, Aanbestedingswet, Wob/Woo en 3 jaar werken met de AVG? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ die start op 24 september bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 + dertien =